Magazyn Magazyn

Szlak rowerowy "Lasami dookoła Włoszczowy"

Szlak rowerowy "Lasami dookoła Włoszczowy" jest oznakowany kolorem czerwonym i wynosi 70 km. Na trasie mijamy: Szkółkę Leśną w Koniecznie - Nieznanowice - Rząbiec - zbiornik wodny Budko - stawy Feliksówka - Belinę - zbiornik wodny Biadaszek - Chotów - stawy Kuźnica Stara i Kuźnica Nowa - Jamskie - Zabrodzie - Zmarłe - Kluczewsko - Komparzów - Kurzelów - grupę pomnikowych dębów Dronowe Niwy - Jeżowice - Janów - zalew Klekot - Czarncę - Kąty.

Udostępnianie lasu pod obozy harcerskie

Załącznik nr 1 do Zarz. nr 7/2019 z dnia 04-03-2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa