Położenie

Nadleśnictwo Włoszczowa według regionalizacji przyrodniczo - leśnej położone jest w terenie: Krainy VI - Małopolskiej Dzielnicy 2 - Gór Świętokrzyskich Mezoregion - Łysogórski (b) Dzielnicy 9 - Wyżyny Środkowomałopolskiej Mezoregion - Jędrzejowsko - Włoszczowski (a)

Historia

Lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Włoszczowa, przed 1945 rokiem, stanowiły własności: państwową i prywatną. Przed I wojną światową lasy państwowe podlegały administracyjnie Nadleśnictwu Przedbórz z siedzibą w Tarasie. W 1915r. po zajęciu tych terenów przez wojska austriackie powstało Nadleśnictwo Włoszczowa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku siedzibę ówczesnego Nadleśnictwa Włoszczowa, w skład którego wchodziły omawiane lasy, przeniesiono do Kurzelowa i zmieniono nazwę na Nadleśnictwo Państwowe Kurzelów.

walory przyrodnicze

Krajobraz terenu, na którym rozpościera się Nadleśnictwo Włoszczowa, tworzą w znacznej mierze wydmy, pomiędzy którymi powstały bagna oraz kompleksy torfowisk wysokich i przejściowych, na obrzeżach których wykształciły się siedliska olsów (Niecka Włoszczowska). Wschodnia część nadleśnictwa położona jest w rejonie Pasma Przedborsko-Małogoskiego i Wzgórz Łopuszańskich, zbudowanych z wapieni i piaskowców.