Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Włoszczowa według regionalizacji przyrodniczo - leśnej położone jest w terenie: Krainy VI - Małopolskiej Dzielnicy 2 - Gór Świętokrzyskich Mezoregion - Łysogórski (b) Dzielnicy 9 - Wyżyny Środkowomałopolskiej Mezoregion - Jędrzejowsko - Włoszczowski (a)

Terytorialny zasięg nadleśnictwa obejmuje pow. 499,54 km2 . Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 14.382 ha (w tym 14.241 ha w zarządzie LP), lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 6.929 ha, a lasy stanowiące współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych zajmują powierzchnię 65 ha. Ogółem powierzchnia lasów znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Włoszczowa wynosi 21.376 ha co stanowi blisko 43% lesistości. Według podziału administracyjnego Nadleśnictwo Włoszczowa gospodaruje lasami na obszarze województwa świętokrzyskiego obejmującego powiaty:

 Powiat Jędrzejowski :    gmina Oksa               -     185 ha

                                            gmina Małogoszcz      -       25 ha

Powiat Kielecki:               gmina Łopuszno           -    1009 ha

Powiat Konecki:              gmina Słupia Konecka   -      533 ha

Powiat Włoszczowski:    gmina Krasocin            -    4797 ha

                                           gmina Włoszczowa       -    7692 ha