Program Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Włoszczowa

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa Nadleśnictwo Włoszczowa udostępniło obszar blisko 1600 ha w ramach programu „Zanocuj w lesie” będącego kontynuacją Programu pilotażowego bushcraft i survival.

W Lasach Państwowych obszary przeznaczono dla osób, które są miłośnikami idei „włóczenia się w dziczy” w myśl etyki outdoorowej Leave No Trace.

Program Zanocuj w lesie to doskonała okazja do kontaktu z naturą, możliwość obserwacji przyrody i ucieczki od miejskiego zgiełku.

Przygotowaliśmy dla Was trzy miejsca, gdzie możecie zostawić samochód
oraz trzy miejsca, w których bezpiecznie rozpalicie ognisko.

Grupy o liczebności do 9 osób mogą nocować dwie doby z rzędu bez konieczności powiadamiania o tym nadleśnictwa. Jednak ze względów bezpieczeństwa proponujemy poinformować o zamiarze przebywania na naszym terenie – w przypadku zdarzeń losowych będziemy łatwiej mogli do Was dotrzeć.

Miłego obcowania z lasem!

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. Możliwe jest również pobranie danych do użycia offline.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (w załącznikach)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno oraz na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Lokalizacja miejsc, w których można rozpalać ogniska znajduje się w regulaminie, a także na mapie w jpg.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Prace z zakresu gospodarki leśnej w maju 2021 roku w obszarze objętym programem Zanocuj w lesie odbywają się w pododdziałach leśnych: 570c.
  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, umieszczony w terenie na tablicach w charakterystycznych punktach, warto jednak zapoznać się tutaj z ich lokalizacją i nie biwakować w tych miejscach oraz w ich pobliżu zachować szczególną ostrożność.
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. informacje o wyłączeniach/zmianach będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszczowa
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych (https://bip.lopuszno.pl/terminarz-polowan-zbiorowych-22; http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0.
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (w załącznikach) oraz przesłanie go na adres wloszczowa@radom.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 513-406-733

[Materiały do pobrania znajdują się w załącznikach ]

Więcje informacji o Programie Zanocuj w lesie znajdziesz tutajNadleśnictwo Włoszczowa przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.