Wydawca treści Wydawca treści

Punkt Edukacji Leśnej przy szkółce leśnej w Koniecznie

Obiekt utworzono w 2001 roku przy Szkółce Leśnej w Koniecznie. Do roku 2004 był to niewielki, ogrodzony żerdziami, fragment terenu bezpośrednio przylegającego do szkółki, wyposażony w 15 oprawionych w drewno tablic (z opisami i fotografiami) o tematyce przyrodniczej, skromny zestaw ław i stołów oraz miejsce na ognisko. Z czasem w punkcie wybudowano drewnianą wiatę, mogąca pomieścić 70 osób oraz kamienny grill. Wiata jest doskonałym miejscem edukacji oraz odpoczynku, gdyż punkt położony jest przy drodze, którą wiedzie trasa rowerowa ”Lasami wokół Włoszczowy”.

Jest on również pierwszym przystankiem  leśnej ścieżki dydaktycznej  - „Poznajemy las". Korzystne usytuowanie tego miejsca sprawia, że jest ono chętnie odwiedzane przez osoby tędy przejeżdżające, jak również przez grupy dzieci i młodzieży zwiedzające szkółkę. Dla nich miejsce to, poza odpoczynkiem, służy usystematyzowaniu i podsumowaniu wiadomości zebranych w czasie wędrówki po ścieżce edukacyjnej.  Miejsce to jest naturalnie związane ze szkółką leśną, która stanowi znakomity teren do prowadzenia edukacji leśnej. Przybywające tu w ciągu roku setki osób poznają (nie tylko przy okazji zakupu sadzonek) specyfikę prowadzonej na pow. blisko 9 ha (na 9  kwaterach i w 4  tunelach foliowych) hodowli sadzonek. Można tu zaobserwować najmłodsze stadia wzrostu drzew oraz trudną drogę od nasiona do sadzonki nadającej się do założenia nowego pokolenia lasu - od siewu, przez pielęgnację, deszczowanie, do wyjmowania, sortowania i przechowywania. Jest to miejsce gdzie można łatwo i szybko nauczyć się rozpoznawania (głównie po wyglądzie igieł i liści) bardzo wielu gatunków drzew i krzewów. Spotkanie w naturalnych warunkach tej ilości gatunków drzew i krzewów na podobnym areale jest praktycznie niemożliwe.