Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwa Włoszczowa
Nadleśnictwa Włoszczowa
41 39 42 719
41 39 42 137

ul. Kolejowa 23

29-100 Włoszczowa

Nadleśniczy
Artur Ratusznik
41 3945144; kom. 600-452-032
Z-ca Nadleśniczego
Andrzej Kaczmarski
41 3945130; kom. 600-452-120
Główny Księgowy
Anna Strączyńska
41 3942719 wew.33; kom. 668-144-742
Inżynier Nadzoru
Radosław Kiszka
41 3942719; kom. 668-841-743

Sekretariat

Beata Rudzisz
sekretarka
Tel.: 41 3942719 wew.21

Kadry

Anna Sosnowska
Specjalista d.s pracowniczych
Tel.: 41 3942719 wew. 38

Dział gospodarki leśnej

Łukasz Milej
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 41 3942719 wew. 28; kom. 513-406-725
Włodzimierz Kowalczyk
Specjalista ds. zasobów leśnych i p.poż.
Tel.: 41 3942719 wew. 27; kom. 513-406-816
Małgorzata Krawczyk
Starszy specjalista ds. łowiectwa, ochrony lasu i przyrody oraz edukacji leśnej, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Włoszczowa
Tel.: 41 3942719 wew. 39; kom. 513-406-733
Adam Woźnica
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 41 3942719 wew. 40; kom. 666-847-591
Damian Domin
Specjalista ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: 41 3942719 wew.34; kom. 606-306-763

Dział finansowo-księgowy

Bernardyna Kowalczyk
Starszy księgowy p.o. Głównego księgowego
Tel.: 41 3942719 wew. 31
Małgorzata Nowak
Księgowy
Tel.: 41 3942719 wew. 26
Marlena Sztark
Księgowy
Tel.: 41 3942719 wew. 26
Barbara Hart
Księgowy
Tel.: 41 3942719 wew. 36

Dział administracyjno-gospodarczy

Dariusz Cuper
Sekretarz
Tel.: 41 3942719 wew. 29; kom. 606-323-308
Adrian Skowronek
Starszy referent ds. zamówień publicznych
Tel.: 41 3942719 wew. 35; kom. 606-292-891
Michał Nowak
Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych
Tel.: 394-27-19 wew. 32

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Litwin
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 41 3942719 wew. 30; kom. 606 751 093
Artur Kozłowski
Strażnik leśny
Tel.: 41 3942719 wew. 30; kom. 668 473 587
Andrzej Kusa
Strażnik leśny
Tel.: 41 3942719 wew. 30; kom. 606 311 379