Wydawca treści Wydawca treści

Izba Edukacji Leśnej w Koniecznie

W dniu 29 kwietnia 2008 r. uroczyście otwarto Leśną Izbę Edukacyjną Nadleśnictwa Włoszczowa, mieszczącą się w oddanym do użytkowania w 2007 r. (sfinansowanym ze środków Funduszu Leśnego) budynku tzw. „zaplecza szkółkarskiego” - przy szkółce leśnej w Koniecznie.

Izba ta  jest kolejnym elementem istniejącego tu kompleksu obiektów edukacyjnych (punkt edukacji leśnej – szkółka leśna, leśna wiata edukacyjna, leśna ścieżka edukacyjna „Poznajemy las"). Izba została wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, eksponatów (w tym historycznych), a także w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Wyposażenie to zostało sfinansowane w większości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – w ramach umowy dotacji. Otwarcie było połączone z pierwszymi zajęciami prowadzonymi z dziećmi i młodzieżą w nowym obiekcie oraz konkursem recytatorskim „Szumiał las, śpiewał las" o tematyce leśno – przyrodniczej.