Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

Nadleśnictwo Włoszczowa prowadzi stały, coroczny monitoring lasów HCVF. Polega on na ocenie wpływu zabiegów gospodarczych ( hodowla lasu, pozyskanie oraz ochrona lasu) na stan poszczególnych kategorii HCVF w nadleśnictwie. Monitoring pozwala na uniknięcie działań, które mogłyby zagrozić lasom o szczególnej wartości. W wyniku obserwacji całorocznych ,  leśniczowie poszczególnych leśnictw w Nadleśnictwie Włoszczowa przekazują  do biura nadleśnictwa informacje dotyczące wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na stan lasów HCVF w swoich leśnictwach. Pracownicy nadleśnictwa oceniają wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych i abiotycznych.  Przy wykonywaniu prac gospodarczych szczególną uwagę przykłada się do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.

Wszystkie zabiegi gospodarcze wykonywane są zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu. Zadania gospodarcze prowadzone są w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu HCVF za poprzednie lata- zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF  oraz ich wpływ na szczególne walory tych lasów, znajdują się w biurze nadleśnictwia.

            

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za 2019 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa.

Załączniki:

Prace wykonane w 2019 roku na pozycjach HCVF

Szkody biotyczne i abiotyczne w 2 019 roku na pozycjach HCVF

Pożary w 2019 roku na pozycjach HCVF