Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

Nadleśnictwo Włoszczowa prowadzi stały, coroczny monitoring lasów HCVF. Polega on na ocenie wpływu zabiegów gospodarczych ( hodowla lasu, pozyskanie oraz ochrona lasu) na stan poszczególnych kategorii HCVF w nadleśnictwie. Monitoring pozwala na uniknięcie działań, które mogłyby zagrozić lasom o szczególnej wartości. W wyniku obserwacji całorocznych ,  leśniczowie poszczególnych leśnictw w Nadleśnictwie Włoszczowa przekazują  do biura nadleśnictwa informacje dotyczące wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na stan lasów HCVF w swoich leśnictwach. Pracownicy nadleśnictwa oceniają wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych i abiotycznych.  Przy wykonywaniu prac gospodarczych szczególną uwagę przykłada się do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.

Wszystkie zabiegi gospodarcze wykonywane są zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu. Zadania gospodarcze prowadzone są w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące podsumowania monitoringu HCVF- oceny wpływu zabiegów gospodarczych oraz szkód i pożarów na poszczególne HCVF, znajdują się poniżej.

Zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF, oraz szkód i pożarów - do pobrania w załącznikach.

 

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za 2020 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa.         

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za 2019 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa.

Załączniki:

Prace wykonane w 2020 roku na pozycjach HCVF

Prace wykonane w 2019 roku na pozycjach HCVF

Szkody biotyczne i abiotyczne w 2020 roku na pozycjach HCVF

Szkody biotyczne i abiotyczne w 2019 roku na pozycjach HCVF

Pożary w 2020 roku na pozycjach HCVF

Pożary w 2019 roku na pozycjach HCVF