Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Włoszczowa  zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (Forest Stewardship Council®).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w zasięgu Nadleśnictwa Włoszczowa  obejmują następujące kategorie obszarów. Powierzchnia poszczególnych kategorii w niektórych przypadkach pokrywa się:

 

Kategoria HCVF

Rodzaj powierzchni

pow. [ha]

1.1.1

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

334,92

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych

2100,63

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

118,69

2.1

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

2365,60

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

17,83

3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy

227,20

4.1

Lasy wodochronne

6212,59

4.2

Lasy glebochronne

71,37

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

1,60

Razem

 

11450,43

 

Szczegółowy wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Nadleśnictwie Włoszczowa