Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

W Nadleśnictwie Włoszczowa  zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (Forest Stewardship Council®) (SGS-FM/COC-011265).

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w zasięgu Nadleśnictwa Włoszczowa  obejmują następujące kategorie obszarów. Powierzchnia poszczególnych kategorii w niektórych przypadkach pokrywa się:

 

Kategoria HCVF

Rodzaj powierzchni

pow. [ha]

1.1.1

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

334,92

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych

2102,08

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

91,88

2.1

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

2365,59

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

17,83

3.2

Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy

256,96

4.1

Lasy wodochronne

5729,97

4.2

Lasy glebochronne

71,37

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

1,60

Razem

 

10972,20

 

Szczegółowy wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Nadleśnictwie Włoszczowa

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.

Materiały do pobrania