Lista aktualności Lista aktualności

W Nadleśnictwie Włoszczowa będziemy sadzić "1000 drzew na minutę”

W dniu 25 kwietnia w ramach ogólnopolskiej kampanii "1000 drzew na minutę" w Nadleśnictwie Włoszczowa odbędzie się akcja sadzenia lasu. W akcji uczestniczyć będą uczniowie Publicznego Gimnazjum z Konieczna , pracownicy „ Stolbud Włoszczowa" S.A. oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i lokalne media.

Leśnicy  co roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli 1000 drzew na minutę.

Przy założeniu, że Lasy Państwowe posadziłyby wszystkie sadzonki w jednym rzędzie to miałyby one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po zsumowaniu ich powierzchni można by było obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie rosną one już na obszarze 9,1 mln ha. Do 2050 roku lasy powinny zajmować już ponad 33 proc. powierzchni Polski.

Nadleśnictwo Włoszczowa posiada własną szkółkę leśną, która rocznie produkuje ok.  3,5  mln drzew i krzewów ,  z czego  w naszych lasach sadzimy  rocznie  ok. 1 mln. Są to zarówno główne gatunki lasotwórcze jak sosna, świerk, jodła, modrzew, dąb, brzoza oraz olcha, jak i domieszkowe - o charakterze biocenotycznym – m.in. lipy, buki, klony (jawor i zwyczajny), wiązy, a także dzikie drzewa owocowe (grusze, śliwy, jabłonie).

Wiosna jest okresem intensywnych prac hodowlanych. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest sadzenie drzew czyli odnowienie lasu. Odnowienie lasu to proces wyrastania nowych drzewostanów na miejscu dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Zależnie od typu drzewostanu (czyli docelowego składu gatunkowego w wieku dojrzałości) proporcje powierzchni zajmowanej przez poszczególne gatunki na odnawianym fragmencie lasu są różne. Najczęściej, na siedliskach uboższych i średnio żyznych, ok. 60-80% areału zajmują sadzonki sosny, pozostałą powierzchnie obsadza się gatunkami domieszkowymi – zazwyczaj liściastymi (głównie dębem i brzozą). Na wilgotniejszych i żyznych siedliskach królują dąb i jodła, a na silnie wilgotnych (lasach bagiennych – tzw. olsach) olcha.

Zobacz film: "Jak dobrze posadzić drzewo?"