Lista aktualności Lista aktualności

Jesienna submisja drewna cennego

Submisja drewna cennego w Nadleśnictwie Włoszczowa

25 listopada 2013 r. odbyła się IV Submisja Drewna Specjalnego Przeznaczenia – „Włoszczowa 2013". Nadleśnictwo Włoszczowa sprzedało całość olchowego drewna o specjalnych cechach jakościowo-wymiarowych i technicznych wystawionego do submisji – ponad 130 m3, 157 sztuk – tzw. „losów". W dniach 18-24 listopada przed złożeniem pisemnych ofert potencjalni nabywcy mogli oglądać drewno na składnicy w leśnictwie Zabrody.

Olsza czarna z włoszczowskich lasów jest słynna nie tylko w regionie, ale i kraju ze względu na szczególne właściwości i przydatność do produkcji sklejki i okleiny. Cechują ją mała zbieżystość pni (pełne kłody) i bezsęczność. Na wysokie walory użytkowe wpływa także niepowtarzalny rysunek drewna i wyjątkowa barwa. Z tego powodu jest poszukiwana przez firmy potrzebujące surowca do produkcji sklejki i okleiny m.in. na meble, podłogi. Co ciekawe nie dyskwalifikują tego surowca zdarzające się czasem wewnętrzne wady tj. zgnilizna.
Oferty w submisji złożyły cztery firmy. W siedzibie nadleśnictwa nastąpiło ich komisyjne otwarcie. Wszystkie spełniały formalne wymogi określone przez nadleśnictwo. O zakupie decydowała najwyższa cena zaproponowana przez oferentów na poszczególne sztuki (tzw. losy). Najdroższą sztukę sprzedano w cenie 1380 zł brutto za m3, przeciętnie uzyskano cenę 855 zł za 1 m3.